Ako funkčný agregátor na energetickom trhu poskytujeme online riadenie výroby a spotreby elektriny pre všetkých účastníkov trhu. Naša spoločnosť sa o výnosy z uvedených služieb za poskytnutie flexibility delí so všetkými účastníkmi, ktorí túto službu pre nás poskytujú. Flexibilita je v energetike novou komoditnou službou, ktorá umožňuje zvýšiť výnosy z výroby elektriny a znížiť náklady pri jej spotrebe.

Agregátor trhu poskytuje a obchoduje službu s flexibilitou zdrojov, ktoré vyrábajú a dodávajú elektrinu ako aj flexibilitu spotrebičov.

Zber, analýza vyhodnotenie, potreba energetickej siete a bilančných skupín sa deje online. Uvedené procesy sú plne automatizované, riadené a spracované algoritmami, ktoré komunikujú s predikčnými modelmi, burzami a počasím.